وکیل بین سامانه معرفی بهترین وکیل

Search

عقد بیع

عقد بیع

عقد بیع یک اصطلاح حقوقی و فقهی است که به معنای تملیک یک مال به عوض ثمن معین است. در اینجا، تشریحی دقیق‌تر از مفهوم و ارکان این عقد را ارائه می‌دهیم:

عقد بیع به معنای واگذاری یک مال به دیگری در مقابل دریافت ثمن مشخص است. این عقد شامل دو طرف است: بایع (فروشنده) که مال را واگذار می‌کند، و مشتری (خریدار) که ثمن را پرداخت می‌کند.

 

اجزاء اساسی عقد بیع

 

1 – اعلام میل

 • ایجاب (اعلام پیشنهاد): این مرحله توسط فروشنده انجام می‌شود که مال خود را برای فروش اعلام می‌کند.
 • قبول (پذیرش پیشنهاد): در این مرحله، خریدار اعلام می‌کند که پیشنهاد فروشنده را پذیرفته است.

 

2 – اهلیت طرفین

 • بایع و مشتری باید اهلیت انعقاد قرارداد را داشته باشند، یعنی باید عاقل، بالغ، و رضایت کامل برای انجام معامله داشته باشند.

 

3 – مال معامله

مبیع: این مال یا کالا، شرایط قابلیت خرید و فروش، تسلیم و مالیت داشته باشد. به عبارت دیگر، باید به شرایط مالی معامله مطابقت داشته باشد.

 

4 – ثمن

ثمن به معنای مبلغی است که باید مشتری به فروشنده پرداخت کند تا مال به مشتری منتقل شود.

 

شرایط قانونی و احراز شرایط معامله: معامله باید با شرایط قانونی روبرو شود و همچنین شرایط مالی معامله باید به طور کامل توسط دو طرف درک شود.

اختیارات و تضمینات: هر دو طرف می‌توانند شرایط و تضمینات خاص خود را به توافق برسانند، مانند شرط تحویل به موقع یا تضمینات خدمات پس از فروش.

معاملات خاص: در بعضی موارد، معامله‌ها ممکن است شرایط خاصی داشته باشند مانند فروش به شرکت‌های حقوقی یا موارد خاص مالی.

این توضیحات نشان دهنده این است که عقد بیع یک مفهوم پیچیده و چند وجهی است که از شرایط دقیقی برای انجام آن پیروی می‌کند، با هدف حفظ حقوق و تضمینات هر دو طرف در معامله.

عقد بیع

عقد بیع در قانون مدنی

ماده ۳۳۸ قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران تعریف عقد بیع را به شرح زیر ارائه می‌دهد:

بیع عبارت است از تملیک عین به عوض معلوم.

این تعریف به این معنا است که عقد بیع از نوع عقد معوض است، به این معنی که فروشنده متعهد می‌شود یک مال معین (عین) را به خریدار واگذار کند و خریدار نیز متعهد به پرداخت یک مبلغ معین (عوض معلوم) به فروشنده است.

 

شرایط لازم برای انعقاد عقد بیع: برای انعقاد عقد بیع، شرایطی مانند اعلام میل و قبول، وجود مبیع (مال معامله)، تعیین ثمن و اهلیت طرفین ضروری است. هر یک از این شرایط باید در عقد بیع موجود باشند.

تملیک: با انجام عقد بیع، مال معامله شده به خریدار منتقل می‌شود و تملیک از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود.

قابلیت انعقاد: عقد بیع یکی از عقود لازم است، به این معنی که پس از انعقاد، معمولاً قابلیت فسخ آن توسط طرفین محدود است و نیاز به توافق طرفین یا موارد خاصی که در قانون تعیین شده باشد، دارد.

مسئولیت‌ها و تضمینات: هر طرف متعهد به اجرای تعهدات و تضمینات موجود در قرارداد بیع است، مانند تضمین تسلیم به موقع مال و پرداخت به موقع ثمن.

این تعریف و نکات بیشتر از عقد بیع در قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران را شفاف می‌کند و به طرفین کمک می‌کند تا حقوق و تعهدات خود را در معاملات مشخص کنند.

 

عقد بیع به عنوان یکی از عقود مهم در حقوق مدنی و فقه اسلامی، انواع مختلفی دارد که بر اساس معیارهای مختلف می‌توان آن‌ها را دسته‌بندی کرد:

عکس توافق زن و مرد

۱ – بر اساس نوع عوض:

 • بیع نقد: ثمن به صورت نقدی و در زمان انعقاد عقد به بایع پرداخت می‌شود.
 • بیع نسیه: ثمن به صورت نسیه و در زمان معینی به بایع پرداخت می‌شود.

 

۲ – بر اساس زمان تسلیم مبیع:

 • بیع معاطات: مبیع و ثمن در زمان انعقاد عقد همزمان مبادله می‌شوند.
 • بیع مساومه: مبیع و ثمن در زمان انعقاد عقد مشخص می‌شوند، اما تسلیم مبیع و ثمن به زمان دیگری موکول می‌شود.

 

۳ – بر اساس اوصاف مبیع:

 • بیع کلی: مبیع با جنس و وصف کلی معین می‌شود، مانند یک کیلوگرم گندم.
 • بیع معین: مبیع با اوصاف و مشخصات دقیق تعیین می‌شود، مانند یک دستگاه یخچال مدل XYZ.

 

۴ – بر اساس شرایط خاص:

 • بیع سلف: مشتری ثمن را به طور نقد به بایع می‌دهد و بایع متعهد می‌شود که مبیع را در زمان معینی به مشتری تسلیم کند.
 • بیع استصناع: مشتری ثمن را به بایع می‌دهد و بایع متعهد می‌شود که مبیع را با اوصاف و شرایط خاصی برای مشتری بسازد.
 • بیع خیاری: حق فسخ برای یکی یا هر دو طرف عقد در مدت معینی شرط می‌شود.

 

۵ – بر اساس احکام فقهی:

 • بیع صحیح: عقد بیعی که دارای تمام شرایط صحت عقد باشد.
 • بیع فاسد: عقد بیعی که فاقد یکی از شرایط صحت عقد باشد.
 • بیع فضولی: عقد بیعی که توسط شخص فضول (غیر مالک) منعقد شده باشد.

 

این دسته‌بندی‌ها نشان می‌دهد که عقد بیع به عنوان یکی از اصولی‌ترین عقود حقوقی، قابلیت انعقاد با شرایط مختلفی را دارد که به وضوح حقوق و تعهدات طرفین را مشخص می‌کند.

 

عناصر عقد بیع:

عقد بیع یکی از اصولی‌ترین عقود حقوقی است که از عناصر و رکن‌های مشخصی تشکیل شده است:

 

1 – عوضین:

مبیع: این عنصر به معنای مال یا کالایی است که به عنوان موضوع بیع، به مالکیت مشتری واگذار می‌شود.

ثمن: عوضی است که به عنوان مقابل مبیع، به بایع پرداخت می‌شود.

 

2 – ایجاب و قبول:

ایجاب: پیشنهاد انعقاد عقد بیع از سوی بایع است. به عبارت دیگر، ایجاب نمایانگر تمایل فروشنده به فروش مال خود به خریدار است.

قبول: پاسخ و رضایت مشتری به این پیشنهاد انعقاد است. با قبول پیشنهاد فروشنده، معامله به انجام می‌رسد.

 

3 – قصد و رضایت:

هر دو طرف عقد باید به طور کامل قصد و رضایت خود را برای انجام عقد بیع ابراز کنند. این شامل اراده داشتن برای انتقال مالکیت مبیع از بایع به خریدار و پرداخت ثمن تعیین شده توسط خریدار به بایع می‌شود.

این عناصر و رکن‌ها، تأسیس کننده‌های اصلی عقد بیع را تشکیل می‌دهند و ضروری است که هر یک از آن‌ها در انعقاد و اجرای صحیح عقد بیع موجود باشند.

 

آثار حقوقی عقد بیع

عقد بیع یکی از مهم‌ترین عقود در حقوق مدنی است که اثرات حقوقی متعددی برای طرفین ایجاد می‌کند. در زیر به برخی از این آثار اشاره می‌شود:

1 – انتقال مالکیت: مهم‌ترین اثر عقد بیع، انتقال مالکیت مبیع از بایع به مشتری است. به محض انعقاد عقد بیع، حقوق مالکیت به صورت قانونی از بایع به مشتری منتقل می‌شود، حتی اگر مبیع هنوز به تصرف مشتری نرسیده باشد.

2 – ایجاد تعهدات: عقد بیع، تعهداتی را برای طرفین ایجاد می‌کند. بایع موظف است مبیع را به مشتری تسلیم کند و ضمان درک مبیع را بپذیرد. مشتری نیز موظف است ثمن را به بایع پرداخت کند و مبیع را دریافت کند.

3 – حق فسخ: در برخی موارد، قانون یا توافق طرفین حق فسخ را برای یکی از طرفین یا هر دو طرف فراهم می‌آورد. به عنوان مثال، در صورت وجود عیوب در مبیع، مشتری حق دارد عقد را فسخ کند.

4 – حق حبس: در برخی موارد، یکی از طرفین ممکن است از تسلیم مبیع یا پرداخت ثمن خودداری کند تا زمانی که طرف مقابل تعهدات خود را به درستی انجام دهد. به این حق، حق حبس می‌گویند.

5 – حق شفعه: در برخی موارد، اشخاص ثالث می‌توانند مبیع را از خریدار استرداد کنند. این حق به عنوان حق شفعه شناخته می‌شود.

6 – توثیقات: طرفین ممکن است برای تضمین انجام تعهدات خود، از توثیقاتی مانند رهن یا ضمان استفاده کنند.

آثار عقد بیع به طور کلی در قانون مدنی و سایر قوانین حقوقی به دقت تعریف شده‌اند، به عنوان مثال، در قانون ثبت اسناد و املاک مقررات خاصی درباره ثبت معاملات املاک و آثار حقوقی آن ارائه شده است.

 

اقسام عقد بیع

اقسام عقد بیع بر اساس مبیع و ثمن به انواع مختلفی تقسیم می‌شوند:

 

1 – بیع عین: در این نوع بیع، مبیع یک مال مشخص است که در زمان انعقاد عقد موجود و قابل تحویل است. به عبارت دیگر، مبیع باید به صورت فیزیکی و موجود باشد تا بتواند به مشتری تحویل داده شود.

2 – بیع معاطات: در این نوع بیع، ایجاب و قبول به صورت عملی و بدون استفاده از الفاظ خاص صورت می‌گیرد. به عنوان مثال، زمانی که فروشنده کالای معینی را به خریدار می‌دهد و خریدار با رفتار واضح خود به موافقت نشان می‌دهد.

3 – بیع سلف: در این نوع بیع، ثمن در زمان انعقاد عقد موجود و قابل تحویل است، اما مبیع در همان زمان موجود نیست و در زمانی بعدی به مشتری تحویل داده می‌شود. این نوع بیع معمولاً در مواردی مانند خرید کالاهایی که نیاز به تولید یا تهیه دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد.

4 – بیع استصناع: در این نوع بیع، مشتری از بایع می‌خواهد که مالی را با اوصاف و شرایط خاصی برای او بسازد. بعد از اینکه بایع مال را بر اساس دستورات و نیازهای مشخص مشتری ساخته و آن را تکمیل کرد، مال به مشتری تحویل داده می‌شود.

 

این اقسام بیع بر اساس شرایط مبیع و ثمن، در قانون حقوقی مدنی و اسلامی تعریف شده‌اند و هر کدام از آن‌ها می‌توانند برای معاملات مختلف و با توجه به نیازهای مختلف افراد مورد استفاده قرار بگیرند.

 

شرایط صحت عقد بیع

شرایط صحت عقد بیع در حقوق مدنی شامل موارد زیر است:

 

1 – اهلیت: هر دو طرف عقد بیع (بایع و مشتری) باید اهلیت قانونی برای انعقاد عقد داشته باشند. به عبارت دیگر، باید قادر به انعقاد قرارداد و اختیار انجام تعهدات باشند.

2 – معلوم بودن عوضین: مبیع (کالا یا خدماتی که به مشتری منتقل می‌شود) و ثمن (پول یا مقابلی که مشتری بابت مبیع پرداخت می‌کند) باید معلوم و مشخص باشند، به نحوی که از جانب هر دو طرف مشخص باشد که به چه چیزی اشاره دارند.

3 – قصد و رضایت: هر دو طرف عقد باید قصد و رضایت کامل به انعقاد عقد بیع داشته باشند. این به معنای این است که هر دو طرف باید باخبر و موافق به انجام تعهدات خود باشند.

4 – مبیع باید قابل نقل و انتقال باشد: مبیع باید مالی باشد که قابلیت نقل و انتقال به دیگری را داشته باشد. به عبارت دیگر، باید یک مال یا خدمات که به مشتری منتقل می‌شود، قابلیت مالکیت قانونی داشته باشد.

 

آثار عقد بیع شامل موارد زیر است:

 

تملیک مبیع به مشتری: با انعقاد عقد بیع، مالکیت مبیع از بایع به مشتری منتقل می‌شود، حتی اگر مبیع هنوز به تصرف مشتری در نیامده باشد.

تعهد بایع به تسلیم مبیع: بایع متعهد است که مبیع را به مشتری تسلیم کند و تحویل فیزیکی مال به مشتری را انجام دهد.

تعهد مشتری به پرداخت ثمن: مشتری موظف است که ثمن را به بایع پرداخت کند، به شرطی که این تعهد پس از تسلیم مال انجام می‌شود.

ضمان درک: بایع ضامن درک مبیع است، به این معنی که باید مشتری را از هر نقص یا عیبی در مال که به مشتری موقع تحویل دادن مبیع معلوم شود، آگاه کند و در صورت لزوم، زیان وارده را جبران کند.

 

 • عقد بیع از جمله عقود لازم است، به این معنی که پس از انعقاد عقد، هیچ یک از طرفین نمی‌تواند به تنهایی عقد را فسخ کند و برای فسخ آن، باید شرایط خاصی وجود داشته باشد که قانون یا توافق طرفین آن را پیش‌بینی کند.
 • در صورت فسخ عقد بیع توسط هر یک از طرفین، متعهد به پرداخت غرامت به طرف مقابل خواهد بود، مگر اینکه قانون یا توافق میان طرفین دیگری را تعیین کند.
 • برای انعقاد عقد بیع، می‌توان از سند رسمی یا عادی استفاده کرد، که این سند به عنوان ثابت انعقاد و شرایط عقد بیع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

صیغه شرعی عقد بیع

صیغه شرعی عقد بیع، بیانیه‌هایی هستند که بین بایع (فروشنده) و مشتری (خریدار) برای انتقال مالکیت کالا یا دارایی به جهت دریافت عوض مشخص انجام می‌شود. این بیانیه‌ها باید به شرایط خاصی تناسب داشته باشند تا از نظر شرعی صحیح و موثر باشند، که عبارات زیر از جمله آن شرایط هستند:

 • ایجاب و قبول: ایجاب به معنای پیشنهاد فروش از سوی بایع و قبول به معنای رضایت و پذیرش این پیشنهاد از سوی مشتری است.
 • قصد و رضا: بایع و مشتری باید قصد انجام معامله و رضایت خود را از انجام آن داشته باشند و به طور اختیاری در این معامله شرکت کنند.
 • معین بودن عوض و معوض: عوض، مبلغ یا عوضی است که خریدار به بایع می‌دهد و معوض، کالا یا خدمتی است که بایع به خریدار ارائه می‌دهد. این دو باید مشخص و قابل تشخیص باشند.
 • اهلیت طرفین: بایع و مشتری باید اهلیت لازم برای انجام معامله را داشته باشند، به این معنی که باید بالغ، عاقل و رشید باشند.
 • مباح بودن معامله: معامله باید مباح و مجاز باشد و نباید شامل محرمات و ممنوعات شرعی باشد.

 

تفاوت عقد بیع با سایر عقود

صیغه شرعی عقد بیع، بدون این شرایط، انعقاد عقد معتبر نیست. استفاده از صیغه‌های معتبر در عقد بیع، تضمین می‌کند که حقوق و تعهدات طرفین به درستی رعایت شود و هر یک از طرفین حقوق خود را در صورت نقض تضمین می‌کنند. در صورت نیاز به اطلاعات بیشتر، می‌توانید به مراجع فقهی و حقوقی مراجعه کرده و یا با وکیل و مشاور حقوقی مشورت نمایید.

 

تفاوت عقد بیع با سایر عقود در جوانب مختلفی وجود دارد که به طور خلاصه به برخی از آنها اشاره می‌کنم:

1 – عوضین وجود دارد: در عقد بیع، دو عنصر اصلی به نام عوضین (مبیع و ثمن) وجود دارد که به ترتیب کالا یا خدمات فروخته شده و مبلغ یا کالا دیگری که به عنوان پاداش برای آن دریافت می‌شود، اشاره دارند. این در حالی است که در عقد هبه، فقط یک طرف (واهب) به طرف دیگر (متهب) چیزی را هبه می‌کند و هیچ عوضی دریافت نمی‌شود.

2 – هدف اصلی متفاوت است: در عقد بیع، هدف اصلی انتقال مالکیت عینی کالا یا خدمات به مشتری در مقابل عوض معلوم است. در عقد صلح، هدف اصلی رفع نزاعات و درگیری‌ها بین طرفین است.

3 – مالکیت عینی: در عقد بیع، مالکیت عین به مشتری منتقل می‌شود. این در مقابل عقد اجاره که در آن فقط منافع استفاده از مالکیت به مستاجر واگذار می‌شود، تفاوت دارد.

4 – عوضین در عقد معاوضه: در عقد بیع، عوضین باید پول یا کالای دیگر باشند، در حالی که در عقد معاوضه، عوضین می‌توانند هر نوع خدمات و کالاهای دیگری همچون خدمات حقوقی یا خدمات تحصیلی باشند.

5 – عقد رهن و بیع: در عقد بیع، مالکیت عین به مشتری منتقل می‌شود، اما در عقد رهن، مالکیت عین به رهن‌گیرنده منتقل نمی‌شود و فقط به عنوان وثیقه در اختیار رهن‌گیرنده قرار می‌گیرد.

 

این تفاوت‌ها نشان می‌دهد که هر عقد در حوزه‌های خاص خود دارای مفاهیم و شرایط منحصر به فردی است که باید با دقت در نظر گرفته شود تا حقوق و تعهدات طرفین به درستی مشخص شوند و هر یک از طرفین حقوق خود را در صورت نقض به اثبات برسانند.

 

شرایط برای انعقاد عقد بیع

برای انعقاد عقد بیع، شرایط ضروری زیر لازم است که در صورت عدم حضور هر یک از آنها، عقد بیع باطل یا نافذ نخواهد بود:

1 – اهلیت: هر دو طرف عقد باید اهلیت قانونی برای انعقاد عقد داشته باشند. اهلیت به معنی بلوغ، عقل و رشد داشتن است. اشخاصی که اهلیت ندارند، مانند کودکان، دیوانه‌ها و نابالغان، نمی‌توانند به طور مستقل عقد بیع را انجام دهند.

2 – معلوم بودن مبیع و ثمن: مبیع (کالا یا خدمات) و ثمن (مبلغ یا کالای مقدار معین به عنوان مقابل مبیع) باید معلوم و مشخص باشند. این به معنی آن است که جنس، وصف و مقدار مبیع و نیز مقدار و نوع ثمن باید به طور دقیق مشخص شده باشند.

3 – قصد و رضایت: هر دو طرف عقد باید قصد و رضایت کامل به انعقاد عقد بیع داشته باشند. رضایت باید واقعی و بدون اکراه و اجبار باشد. هر گونه فرضیات و تصورات نمی‌توانند جایگزین رضایت واقعی طرفین باشند.

4 – عدم اشتباه در موضوع عقد: هر دو طرف باید از موضوع عقد (مبیع) با خبر و مطلع باشند. اشتباه در موضوع عقد، مانند اشتباه در جنس مبیع، باعث بطلان عقد بیع می‌شود.

5 – مبیع باید مالی باشد: مبیع باید مالی باشد و به طور قابل نقل و انتقال باشد. اموالی که قابل نقل و انتقال نیستند، مانند اموال عمومی، وقف و بیت المال، نمی‌توانند موضوع عقد بیع باشند.

6 – معامله مشروع و قانونی: معامله باید مشروع و قانونی باشد و با قوانین و احکام شرع و قانون کشور مطابقت داشته باشد.

این شرایط برای انعقاد عقد بیع ضروری است و در صورت عدم رعایت هر یک از آنها، عقد باطل و نافذ خواهد بود.

 

در صورت عدم وجود شرایط صحت عقد بیع، چه اتفاقی می‌افتد؟

1 – بطلان عقد به دو نوع تقسیم می‌شود:

 • بطلان ذاتی: این نوع بطلان به حکم قانونی ایجاد می‌شود و بدون نیاز به حکم دادگاه است.
 • بطلان نسبی: این نوع بطلان به حکم دادگاه و با درخواست ذی‌نفع ایجاد می‌شود.

 

2 – آثار عقد باطل:

 • از زمان انعقاد، آثار عقد باطل منتفی است و هیچ‌یک از طرفین نمی‌توانند به آن استناد کنند.

3 – عقد غیرنافذ:

 • عقدی که دارای نقصی در شرایط صحت باشد و نافذ بودن آن به تنفیذ یا اجازه شخص ثالث وابسته باشد، غیرنافذ است.
 • عقد غیرنافذ تا زمانی که تنفیذ یا اجازه داده نشده است، معلق و بی‌اعتبار است.

 

4 – تنفیذ یا اجازه:

هر یک از طرفین عقد غیرنافذ و یا شخص ثالثی که حق تنفیذ یا اجازه دارد، می‌تواند آن را تنفیذ یا اجازه دهد.

 • با تنفیذ یا اجازه، عقد غیرنافذ نافذ و صحیح می‌شود.
 • اگر عقد غیرنافذ تنفیذ یا اجازه نشود، باطل و بی‌اعتبار می‌شود.

این اصول نشان می‌دهند که برای انعقاد عقد بیع، رعایت شرایط صحت آن امر بسیار حیاتی است تا عقد به صورت قانونی و معتبر به اجرا درآید.

 

5 – آثار عقد بیع:

تعهدات بایع (فروشنده):

1 – تسلیم مبیع: بایع موظف است پس از انعقاد عقد، مبیع را به تصرف مشتری درآورد و به او تحویل دهد.

2 – ضمانت درک مبیع: بایع ضامن است که مبیع از عیوب مخفی و حقوق ثالث عاری باشد. این ضمانت به معنای اطمینان مشتری از صحت و کیفیت مبیع است.

3 – استرداد ثمن معوض: اگر مبیع معوض باشد و بایع نتواند آن را به مشتری تحویل دهد، بایع موظف به استرداد ثمن معوض به مشتری است.

 

تعهدات مشتری (خریدار):

1 – تادیه ثمن: مشتری موظف است ثمن را به بایع پرداخت کند، به طریقی که در عقد تعیین شده است.

2 – قبض مبیع: مشتری موظف است مبیع را از بایع تحویل بگیرد و اموال را به مالک جدید تغییر واگذار کند.

3 – حفظ و نگهداری مبیع: مشتری موظف است از مبیع پس از تحویل، به نحو متعارف و با احتیاط نگهداری کند تا از تضرر آن جلوگیری کند.

 

این تعهدات اساسی، برای طرفین در عقد بیع وجود دارند و ممکن است با توافق طرفین یا بر اساس قوانین، تعهدات دیگری نیز اضافه شود. در صورت عدم انجام هر یک از این تعهدات توسط طرفین، طرف مقابل می‌تواند از طریق راه‌های قانونی به اجرای حقوق خود دست یابد.

5/5 - (2 امتیاز)

یک پاسخ

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

عقد بیع

دسته بندی وکلا

مطالب حقوقی